MİRAS VERGİSİ

Miras vergisi nedir ? 2016 yılı için Miras vergisi ne kadardır ? Veraset ve intikal vergisinin oranlarına ilişkin Maliye Bakanlığının 2016 yılı için yayımladığı tebliğ şu şekildedir: 5 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi … Devamı

Miras paylaşımı

Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir. Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir. Miras paylaşımı için dava açmak şart değildir. Mirasçılar bir araya gelerek de miras paylaşımı yapabilir. Ancak yöntemine uygun … Devamı

TENKİS DAVASI

Medeni Kanunun “Ölüme Bağlı Tasarruflar” bölümünde  “Tasarruf Özgürlüğü” hükümlerine bakıldığında saklı pay ve saklı paylı mirasçı ile karşılaşırız.Saklı pay, kanuni mirasçıların bir bölümüne tanınan ve üzerinde miras bırakanın tasarruf edemeyeceği miras payıdır. Medeni Kanun miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarında tasarruf özgürlüğünü sınırsız kabul etmemiş bu tasarruf özgürlüğünü Kanunun 506 ila 513’ncü maddeleri arasında düzenlemiştir. Buna bağlı olarak Ölüme Bağlı Tasarrufların … Devamı

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ? Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu … Devamı

Reddi Miras ve Mirasçının borçlarından sorumluluk

Reddi miras süresi ne kadardır ? Hangi sürede miras reddedilmelidir? Medeni Kanunumuzun 606. maddesine göre Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Miras bırakanın borca batık olarak vefatı halinde mirasçılar mirası red … Devamı

MİRAS PAYLAŞIMI

Miras paylaşımı Türk Medeni kanunundaki hükümlere göre yapılır. Kişi vefat ettiğinde onun tüm hak ve borçları mirasını oluşturur. Mirasta hak sahibi olanlara da mirasçı denir. Miras hukukunda kimlerin nasıl hangi oranda mirasta hak sahibi oldukları düzenlenmiştir. Miras paylaşımı bu kanun hükümlerine göre yapılır. Miras Hukukuna göre mirasın paylaşılma sırası nasıl olur ? Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun alt soyudur. … Devamı