Yabancıların Türkiye’de miras hakkı
Yabancıların Türkiye’de miras hakkı

Kategori : Miras - Toplam Okunma : 341 - Yorum : 0

Mirastan mal kaçırma
Mirastan mal kaçırma

Kategori : Miras - Toplam Okunma : 0 - Yorum : 0

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Miras paylaşımı davası

01.02.2016 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 568 Kişi Okumuş ve 2 Yorum Yapılmış.

Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir.

Miras paylaşımı için dava açmak şart değildir. Mirasçılar bir araya gelerek de miras paylaşımı yapabilir. Miras konusunda uzman bir miras avukatına mirasın taksimi sözleşmesi hazırlatılabilir. Ancak yöntemine uygun bir paylaşmadan söz edilebilmesi için ortak miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçıların bir araya gelerek terekeyi kendi aralarında pay etmeleri gerekir.

Konsept HukukKonsept Hukuk
Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinde son hukuki durum

01.02.2016 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 290 Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte mirasa konu tarım arazilerinin paylaşımındaki sistem önemli ölçüde değişmiştir. Değişiklikten önce miras kalan tarım arazilerinin miras payı oranında paylaştırılması söz konusuydu ancak bu uygulama ile tarım arazilerinin parçalanması sonucu verimli kullanımı zorlaşmakta ve maliyeti arttırmaktaydı. Bu kanundan sonra en çok sorulan hukuki sorular şunlardır:

*5403 sayılı kanunun kapsamı nedir ?

*Tarım arazilerinin bölünmesi kanun ne getiriyor ?

*Çiftçilerimize Miras Tarlalar İçin...

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Evlatlığın Miras Hakkı

31.01.2016 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 329 Kişi Okumuş ve 2 Yorum Yapılmış.

Ancak bir özdeyiş vardır: Miras hak edilir ama alabilirsen. Uygulamada evlatlığın bu şekilde iki taraftan da miras hakkı sahibi olması bazı aile bireylerinin husumetini de çekmekte ve onu mirastan mahrum etmek için türlü hilelere maruz bırakmaktadır.

Evlat edinilen şahsa evlatlık denir. Evlatlığın da öz evlat gibi miras hakkı vardır. Miras hukukunun anayasası niteliğindeki Medeni Kanunumuz evlalığın miras hakkını da açık bir şekilde düzenlemiştir. Kanunun 500. Maddesine göre;

“Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı...

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Mirastan mal kaçırma halinde haklarınız

07.01.2016 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 463 Kişi Okumuş ve 2 Yorum Yapılmış.

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ? Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli sözleşmelerle bir mirasçısını mirastan mahrum...

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Sağ kalan eşin miras payı

13.11.2015 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 317 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Medeni Kanunumuzun 499. maddesi eşin miras hakkını düzenlemektedir. 400 bin lira miras bırakarak ölen bir mirasçı olduğunu varsayalım. Buna göre ölenin sağ kalan eşi birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

1. Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri. Yani miras bırakanın çocukları veya torunları hayatta ise eşin miras payı mirasın dörtte biridir. Eş 100 bin liranın hak sahibidir.

2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı. Miras bırakan öldüğünde çocukları veya torunları hayatta değilse ve ölen eşin anne...

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’deki miras hakları

06.11.2015 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 346 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşlarının Türkiye’deki miras hakları nasıl korunacaktır.

Yurt dışında yaşayıp da Türk Vatandaşlığından çıkarılmış kişilerin Türkiye’deki miras hakları nedir ? Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin emsal bir kararında şöyle denilmektedir:

403 sayılı Vatandaşlık Yasasının 29. maddesinin amacı; yaşadıkları ülkelerde sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak için Türk Vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin, ülkemiz sınırları içerisinde, kanunda belirtilen haklardan aynen Türk vatandaşları gibi yararlanmalarını sağlamaktır.

Maddenin gerekçesinde de; “Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımız,...

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Yabancıların Türkiye’de miras hakkı

04.11.2015 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 341 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Yabancıların Türkiye’de miras hakkı var mıdır ? Konu ile ilgili Yargıtay’ın emsal bir kararı aşağıdır:

“Mirasçılar arasında yabancı uyruklular bulunduğuna göre, bu mirasçıların uyruğunda oldukları ülke ile Türkiye arasında miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle kanuni miras yoluyla taşınmaz mülkiyeti edinmede karşılıklılık bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

Miras, ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkı da Türk Hukuku uygulanır ( 2675 s. MÖHUK m. 22/1 ). Yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları...

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Milyon dolarlık Mirasını hayvanlara bırakanlar

07.10.2015 tarihinde Miras Haberleri kategorisine eklenmiş, 270 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Bu hayvanlar dünya nüfusunun yüzde doksanından daha lüks bir hayat yaşıyorlar; çünkü sahipleri bu evcil hayvanlara bir servet bıraktılar.

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Miras Avukatları

06.10.2015 tarihinde Miras kategorisine eklenmiş, 380 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Miras avukatları; bilgi ve tecrübesini miras davalarına yoğunlaştırmışlardır. Her vatandaş Avukat olmadan kendi davasını takip edebilir. Her Avukat da müvekkili adına her davayı açabilir. Ancak iş bununla bitmiyor. Hak mücadelesinin 4 yılık hukuk eğitimi alanında eğitim almış avukatlar aracılığıyla yürütülmesi, bu da yetmez avukatlar arasında da mesela miras hukuku alanında uzmanlaşmış miras hukuku avukatlarının miras davalarını yürütmesi ilerde telafisi zor zararların önüne geçecektir.

Av. Kâzım ÜstünAv. Kâzım Üstün
Milyon dolarlık miras davası

04.10.2015 tarihinde Miras Haberleri kategorisine eklenmiş, 224 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

Sitemizde En Çok Okunan İçerikler

Mirastan mal kaçırmanın cezası var mıdır ?
Mirastan mal kaçırmanın cezası var mıdır ?Kural olarak miras kalan mal üzerinde bütün mirasçıların kanuni
Muris muvezaası
Yargıtay kararlarına göre muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davalarıKural olarak miras kalan mal üzerinde bütün mirasçıların kanuni
Kız çocuktan mal kacırma
Kız çocuktan mal kacırmaÜlkemizde miras konusunda en çok kız çocuklarının hakları ihlal
Miras paylaşımı davası
Miras paylaşımı davasıMiras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması

Sitemizde En Çok Yorumlanan İçerikler

Kız çocuktan mal kacırma
Kız çocuktan mal kacırmaÜlkemizde miras konusunda en çok kız çocuklarının hakları ihlal
kızların miras hakkı
Mirasta kızın hakkıMirasta kızın hakkı var mıdır ? Kızların miras payı
Evlatlığın Miras Hakkı
Evlatlığın Miras HakkıAncak bir özdeyiş vardır: Miras hak edilir ama alabilirsen.
Reddi mirasın yasal dayanağı nedir ?
Reddi mirasın yasal dayanağı nedir ?Mirasçı geriye mirasçıları zengin edecek malvarlığı değil de borç

Son Yapılan Yorumlar

Evlatlığın Miras Hakkı için ömür diyorki;

slm avukat kazım bey: evlatlığı alan şahsiyet vefat etmiş ise, evlatlıkta vefat etmiş ise, evlatlığın eşi ve çocukları sağ ise, evlatlık alanın babası

Evlatlığın Miras Hakkı için muhammet diyorki;

Ben bir şey sorup öğrenmek istiyorum eşim bir buçuk yaşındayken başka bir aile tarafında evlat edinme yoluyla değil de karşılıklı anlaşarak yanlarına

Kız çocuktan mal kacırma için Eslem diyorki;

Merhabalar benim babam benden mal kacirma amacıyla yeni aldığı arsaların direkt iki oğlunun üzerine yaptı ben bu durumda hak talep edebilirmiyim.cevap
  • Başlıklar

  • Soru ve Cevaplar

  • Kimler Çevrimiçi

    Şuanda 1 ziyaretçi çevrimiçi
    1 ziyaretçi, 0 robot, 0 üye
    Ziyaretçi Haritası
  • Bumerang - Yazarkafe