Bruce Willis’in Apple karşı miras davası ve Tüketici hakkı ile Telif hakkının çatışması

Bu makalemiz, Bruce Willis’in şahsında miras davası şeklinde başlayan bu tartışmada şu temel sorunlara hukuki olarak katkıda bulunmaya çalışacağız. Hakların üstünlüğü esas alınması gerektiğinde miras bırakanın son arzusu olan vasiyete mi, telif Devamını Gör » »

Yargıtay kararlarına göre muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları

Kural olarak miras kalan mal üzerinde bütün mirasçıların kanuni miras hakkı vardır. Miras paylaşımı kanuni mirasçıların miras payları oranında yapılır. Ancak miras bırakan ölmeden önce mirasçılardan birine veya birkaçına adil olmayan bir Devamını Gör » »

İstanbul’da miras avukatı mı arıyorsunuz ?

Yurt dışında yaşayıp da İstanbul’da miras haklarının takibi için miras avukatı mı arıyorsunuz ? İstanbul’da miras avukatı arayanların  başvuracağı ilk adres kendi miras avukatları olmalıdır. Kendi miras avukatınız yoksa; miras davalarında tecrübeli Devamını Gör » »

Kız çocuktan mal kacırma

Ülkemizde miras konusunda en çok kız çocuklarının hakları ihlal edilir. Aile baskısı ile çoğu kız çocuğu hakkının gasbedilmesine seyirci kalır. Kız çocukları babadan kalan mallar üzerinde hak iddia ederse suçluymuş gibi hissettirilir Devamını Gör » »

Mirasta kızın hakkı

Mirasta kızın hakkı var mıdır ? Kızların miras payı ne kadardır ? Ülkemizde, babadan kalan mülkler bölünmesin diye bütün malvarlığı erkek evlat üzerine devredilmesi çok yaygındır. Kız çocukları evlendikleri anda artık baba Devamını Gör » »

 

Bruce Willis’in Apple karşı miras davası ve Tüketici hakkı ile Telif hakkının çatışması

Bu makalemiz, Bruce Willis’in şahsında miras davası şeklinde başlayan bu tartışmada şu temel sorunlara hukuki olarak katkıda bulunmaya çalışacağız. Hakların üstünlüğü esas alınması gerektiğinde miras bırakanın son arzusu olan vasiyete mi, telif haklarına mı yoksa tüketici haklarına mı öncelik tanıyacağız.Basına miras davası şeklinde yansısa da aslında bu tam anlamı ile miras davası değil. Zira ortada ne ölen var ne de açılmış bir miras davası da yok. Bu durum beklenen miras hakkında yoksunluk ya da vasiyetin yerine getirilmesinin imkansızlığı neticesinde ortaya çıkan bir sorun.Basında “Bruce Willis ‘ten Apple’ye miras davası” şeklide yer almışsa da, basına yansıdığı şekliyle Bruce Willis henüz Apple’a dava açılmış değil. Ancak basının da etkisiyle dünya çapında hukukçular arasında başlayan tartışmada; telif hakları ile tüketici haklarının çatışması durumunda hangisine üstünlük tanınacağı konusu gündeme gelmiştir. 

Yargıtay kararlarına göre muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları

Muris muvezaası

Kural olarak miras kalan mal üzerinde bütün mirasçıların kanuni miras hakkı vardır. Miras paylaşımı kanuni mirasçıların miras payları oranında yapılır. Ancak miras bırakan ölmeden önce mirasçılardan birine veya birkaçına adil olmayan bir paylaşım yapmış olabilir. Özellikle kızları mirastan mahrum etmek için erkek çocuklara tapu devri yapılması en çok mal kaçırma olaylarından biridir.

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davranışlarında murisin bu davranışının hukuki karşılığı Yargıtay kararları ile doldurulmuştur. Bir miras davasında miras avukatlığı yapan avukatın bilmesi gereken öncelikle mirastan mal kaçırmaya ilişkin güncel yargıtay kararlarıdır.

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma ile ilgili yeni tarihli emsal bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: “Miras bırakan tarafından davalıya çekişmeli taşınmaz temlik edilmiş buna karşın davacıya herhangi bir taşınmaz temlik edilmemiş olup dolayısıyla miras bırakandan oğluna satış yoluyla geçen taşınmazın intikalinin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.”  Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin T. 8.5.2013 tarihli kararı

Reddi mirasın yasal dayanağı nedir ?

Mirasçı geriye mirasçıları zengin edecek malvarlığı değil de borç bırakmışsa ne yapılmalıdır ? Ölen kişi yani murisin borçları kural olarak mirasçılara geçer. Ancak Türk Medeni kanununun 605. maddesi ve devamında miras reddi düzenlenmiştir.

Ölen kişi geriye yüklü miktarda miras değil de; tüketici kredisi borcu, Kredi kartı borcu, vergi borcu, sgk prim borcu  veya başkaca borç bırakmış olabilir. Mirasçılar bu borçtan sorumludur ve malvarlıklarına haciz gelebilir. Mirasçının bıraktığı borçlardan kurtulmanın bir yolun vardır: Reddi miras.

Türk Medeni Kanunun 605. maddesinde:  “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.” denilmek suretiyle mirasçılara bu hukuki imkan tanınmıştır. Reddi mira hukuki usul ve kaidelerine uygun yapılmazsa mirasçılar milyarlarca borçtan dolayı haciz işlemine maruz kalabilirler. Miras hukuku konusunda tecrübeli Avukatınız yardımı ile bu hukuki süreç takip edilmelidir.

Kanunun devamı maddelerinde reddi mirasın nasıl yapılacağı, süresi ve şekli düzenlenmiştir.

İstanbul’da miras avukatı mı arıyorsunuz ?

İstanbul'da miras avukatıYurt dışında yaşayıp da İstanbul’da miras haklarının takibi için miras avukatı mı arıyorsunuz ? İstanbul’da miras avukatı arayanların  başvuracağı ilk adres kendi miras avukatları olmalıdır. Kendi miras avukatınız yoksa; miras davalarında tecrübeli bir avukat ile yüz yüze görüşmenizde fayda var.

Kız çocuktan mal kacırma

Ülkemizde miras konusunda en çok kız çocuklarının hakları ihlal edilir. Aile baskısı ile çoğu kız çocuğu hakkının gasbedilmesine seyirci kalır. Kız çocukları babadan kalan mallar üzerinde hak iddia ederse suçluymuş gibi hissettirilir kendisine. Oysa Medeni kanun miras hakkı olarak kız erkek ayrımı yapmamıştır. Miras haktır ve kadın erkek miras hakkını almada hukuki yollara başvurmazsa kendi çocukları için ayrı bir haksızlığa yol açmış olacaktır.

Kız çocuklarda mal kaçırma ile ilgili binlerce dava vardır. Hepsinin ortak özelliği erkek kardeşin kendisini baba ocağının varisi görmesinden kaynaklanmaktadır.

İstanbul’da kız çocuklarının miras haklarını almada ve İstanbul’da  miras avukatına başvurmada daha cesur davranmaktadırlar. Ancak anadoluda miras hakkını gündem etmek bile çoğu kız çocuğu için hayaldir.

Kızların miras dava hakları ile ilgili olarak sitemizdeki makaleleri okuyabilirsiniz. Miras haklarınız ile dava sürecini iletişim bilgilerinden bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Mirasta kızın hakkı

kızların miras hakkı

Mirasta kızın hakkı var mıdır ? Kızların miras payı ne kadardır ?

Ülkemizde, babadan kalan mülkler bölünmesin diye bütün malvarlığı erkek evlat üzerine devredilmesi çok yaygındır. Kız çocukları evlendikleri anda artık baba ocağından mal vermeme eğilimi yaygındır. Kızlar da kardeşleri ile aralarının bozulmaması için çoğunlukla haklarının üçte biri bir miktarla miras haklarından feragat etmektedirler.

Oysa kanunumuza göre kızların miras hakkı erkek evlet ile eşittir. Miras payı bakımından kız ile erkek arasında fark yoktur.

Hak kaybına uğrayan kişinin hukuki destek alarak haklarını alması kendi geleceği ve çocukları için önemlidir.

Reddi miras dilekçe örneği

miras reddi dilekçe örneğiReddi miras dilekçesi miras konusunda hukuki bilgisi olan avukatlar tarafından yazılmalıdır. Reddi miras dilekçesi hukuki usul ve kaidelerine uygun yapılmazsa mirasçılar milyarlarca borçtan dolayı haciz işlemine maruz kalabilirler.

Medeni Kanunun 605. maddesinde:  “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.” hükmü yer almaktadır. Kanunda miras reddinin usul ve esasları yer almaktadır. Miras reddi hukuki bir süreçtir. Her olayın özelliğine göre reddi miras dava dilekçelerinin hazırlanması gerekir. Google veya ara motorlarından edinilen dilekçe örnekleri ile bu ciddi hukuki sürecin götürülmeye çalışılması ileride davanızın reddine ve milyarlaca borçla karşı karşıya kalmanıza yol açacaktır.

Bir avukat yardımı ile bu hukuki süreç takip edilmelidir.

Reddi  mirasla ilgili bilinmesi gerekenler için tıklayınız.

Reddi miras nasıl yapılır ?

miras reddiÖlen kişinin yüklü miktarda borcu varsa mirasçılar bundan sorumlu mudur ? Ölen kişinin borçlarından kurtulma imkanı var mıdır ?

Ölen kişi yani murisin borçları kural olarak mirasçılara geçer. Ancak Türk Medeni kanununun 605. maddesi ve devamında miras reddi düzenlenmiştir.

Kanunun 605. maddesinde:  “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.” denilmek suretiyle mirasçılara bu hukuki imkan tanınmıştır. Reddi mira hukuki usul ve kaidelerine uygun yapılmazsa mirasçılar milyarlarca borçtan dolayı haciz işlemine maruz kalabilirler. Miras hukuku konusunda tecrübeli Avukatınız yardımı ile bu hukuki süreç takip edilmelidir.

Reddi mirasla ilgili daha detaylı bilgi için Konsept Hukuk sitesinde yayınlanan makaleyi okuyabilirsiniz.

Reddi miras dilekçe örneği ile ilgili yazıyı okumak için tıklayınız. Reddi miras dilekçe örneği

 

Kızların miras dava hakları

Kızların miras dava hakları

Uygulamada en çok karşılaşılan konu mirasın erkek evlatlar arasında paylaşılmasıdır. Kızları mirastan mahrum bırakmak için yapılan bu satışlar geçersizdir. Ancak kızların miras haklarına kavuşması için Yargıtay içtihatlarında belirtilen ispat usulleri ile “mirastan mahrum bırakma” olgusunu ispat etmeleri gerekir.

Miras bırakan sağlığında paylaştırma yapmışsa mal kaçırma iradesinden bahsedilemez. Buna ilişkin bir yargıtay kararında şöyle denilmektedir:

“mirasbırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa malkaçırmak kastından söz edilmeyeceğinden olayda 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur.” (1. HD, T. 11.12.2014)

Mirastan mal kaçırmanın ispatı

Miras davası

Mirastan mal kaçırma ile ilgili olarak emsal nitelikteki iki adet yargıtay kararlarını incelemenize sunuyoruz:

“Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşınmaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.” (1. HD T. 23.3.2004)

“01.04.1974 gün 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararında bir kimsenin, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği taşınmazın devrini tapuda satış olarak göstermesini muvazaa olarak tanımlamıştır. Temyiz konu davada ise taşınmazların devrini sağlayacak bir sözleşme mevcut olmayıp tapu teknisyeni huzurunda tescile muvafakat beyanı vardır. Bu durumda yorum yolu ile İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama alanının genişletilmesi yerinde değildir.” (YHGK T. 19.6.1996)