MİRAS PAYLAŞIMI

Miras paylaşımı Türk Medeni kanunundaki hükümlere göre yapılır. Kişi vefat ettiğinde onun tüm hak ve borçları mirasını oluşturur. Mirasta hak sahibi olanlara da mirasçı denir. Miras hukukunda kimlerin nasıl hangi oranda mirasta hak sahibi oldukları düzenlenmiştir. Miras paylaşımı bu kanun hükümlerine göre yapılır. Miras Hukukuna göre mirasın paylaşılma sırası nasıl olur ? Miras bırakanın birinci … Devamını oku…

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ? Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar … Devamını oku…