MİRAS PAYLAŞIMI

Miras paylaşımı Türk Medeni kanunundaki hükümlere göre yapılır. Kişi vefat ettiğinde onun tüm hak ve borçları mirasını oluşturur. Mirasta hak sahibi olanlara da mirasçı denir. Miras hukukunda kimlerin nasıl hangi oranda mirasta hak sahibi oldukları düzenlenmiştir. Miras paylaşımı bu kanun hükümlerine göre yapılır. Miras Hukukuna göre mirasın paylaşılma sırası nasıl olur ? Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun alt soyudur. … Devamı