Miras paylaşımı

Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir.
Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir.

Miras paylaşımı için dava açmak şart değildir. Mirasçılar bir araya gelerek de miras paylaşımı yapabilir. Ancak yöntemine uygun bir paylaşmadan söz edilebilmesi için ortak miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçıların bir araya gelerek terekeyi kendi aralarında pay etmeleri gerekir.

Mirasçıların miras paylaşımında anlaşamaması halinde Miras paylaşım davası ile mahkeme, mirasçıların kanuni payları oranında paylaştırma yapılması için yargılama yapar.

Miras paylaşımı davasında tüm tereke yani mirasa konu tüm malvarlığı paylaştırmaya esas alınır. Miras bırakanın ölüm anında tüm hak ve borçları mahkemece tespit edilir. Bütün kurumlardan bilgiler toplandıktan sonra veraset belgesindeki mirasçıların pay oranlarına göre paylaşım yapılır.

Miras paylaşımı davasının en önemli kısmı paylaşılacak malvarlığı miras bırakanın adına kayıtlı olmaması halinde ortaya çıkar. Miras bırakan mirasa dahil olması gereken bir daireyi, dükkanı veya başka bir malvarlığını başka bir mirasçının üzerine geçirmiş olabilir. Bu durumda ayrı bir hukuki sürecin daha takip edilmesi gerekir. Her olayın özelliğine göre gerektiğinde bir veya birden fazla miras davası açılması gerekebilir. Zira miras haktır ancak devlet o hakkı kendisi alıp mirasçıya teslim etmez. Mirasçının kendisi hakkına araması ve hakkına sahip çıkması gerekir.

 

Yorum yapın