MİRAS PAYLAŞIMI

Miras paylaşımı Türk Medeni kanunundaki hükümlere göre yapılır. Kişi vefat ettiğinde onun tüm hak ve borçları mirasını oluşturur. Mirasta hak sahibi olanlara da mirasçı denir. Miras hukukunda kimlerin nasıl hangi oranda mirasta hak sahibi oldukları düzenlenmiştir. Miras paylaşımı bu kanun hükümlerine göre yapılır.

Miras Hukukuna göre mirasın paylaşılma sırası nasıl olur ?

Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun alt soyudur. Yani ölenin çocukları varsa mirası çocukları arasında paylaştırılır.

Çocukların miras paylaşımı nasıl olur ?

Medeni Kanuna göre çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Kız veya erkek tüm çocuklar mirasta eşit hak sahibidirler.

Çocuklar ölüşse torun aynı orada mirasta hak sahibidir.

Çocukları ve torunlar olmayan kişinin miras paylaşımı nasıl olur ?

Çocukları ve torunları bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bu durumda miras paylaşımı ana ve baba arasında eşit olarak pay edilir.

Şayet ana ve baba miras bırakandan önce ölmüşse bu durumda miras paylaşımı kendi alt soyarı arasında eşit olarak pay edilir.

Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Yorum yapın