Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları

Mirastan mal kaçırma nedir ? Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ? Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ? Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?

Mirastan mal kaçırma nedir ?
Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ? Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ?
Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ? Zamanaşımı süresi ne kadardı ?
Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?
Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli sözleşmelerle bir mirasçısını mirastan mahrum edebilir mi ?

Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında Mirasbırakan Tarafından Davalıya Taşınmaz Temlik Edilmişse takip edilecek hukuki süreç nedir ? Acil hukuki himaye yolları var mıdır ?

Yukarıdaki bütün bu soruların muhatabı olan kişi öncelikle yapması gereken acil hukuki himaye tedbirlerine başvurmak olmalıdır. Bunun yanında miras hukuki bir yanda ölenin iradesine saygı diğer yandan hayatta kalanların haklarına erişim hakkı arasında bir denge tutturmak üzerine kuruludur.

Diyebiliriz ki miras hukukunun özü bu prensipte gizlidir. Miras hukukundan kaynaklanan; tapu iptali, muvazaa, mirasçılardan mal kaçırma gibi bütün ihtilaflar bu prensip esası üzerinden çözümlenmeye çalışılır. Burada hukuki olarak takip edilecek yol ve deliller mirastan mal kaçırma davalarında son derece önem arzetmektedir.

Miras bırakan, miras konusu mallarını bir mirasçısına devretmiş olabilir.
Bu durumda hak sahibi diğer mirasçılar diğer mirasçıya mirastan mal kaçırma nedeniyle dava açabilir. Tabi ki bu dava kendine özgü bir dava olduğu için devrin mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını davacı ispat etmek zorundadır. Murisin iradesi olaya özgü delillerle açık bir şekilde mahkemede aydınlatılmalıdır.

Miras bırakan, sağlığında mallarını adil dağıtmamış olabilir.
Bu durumda şirket hissesi mirasçılarına devretmiştir ama bir aralarında bariz bir eşitsizlik vardır. Miras bırakanı bir mirasçıyı kayırmaya iten temel sebep, o özellikle baba malının erkek çocukların elinde toplanması isteğidir.  Kendisine, diğer mirasçılardan fazla hisse devri yapılan mirasçı da,  babasına sağlığında yardım etmenin karşılığında kendisinin bunu hak ettiğine inanır. Öyle ki diğer mirasçılar baba mallarının idaresi ile ilgilenmediği için hiçbir hakkının olmadığını kendisine hisse verilmesinin de lütuf olduğunu inandırılırlar. Oysa baba malını idare eden erkek evlat bu süre boyunca bu mallardan fayda da görmektedir.

30.10.2016 İstanbul

Konsept Hukuk

0212 641 0 500

Tel: 0531 083 2199

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma davaları” üzerine 2 yorum

  1. Ben hülya Güngör benim babam bir yıl önce vefat etti o zaman ben babamın uuzerine kaydim görünmüyordu ama ben babamın Oz kiziyim bana kardeşlerim daha sonra senin hakkını veririz dediler şimdi annemle aram bozuk hakkımı nasıl yapabilirim bir sene önce mirası paylaştılar uç daire vardı iki dairenin tapularını kardeşlerim aldı obur daireyide annem aldı tapusunu ben hakkımı nasıl yapabilirim tel 05367350214

  2. Merhaba;
    Eğer baba sağ iken mallarından bazılarını erkek kardeşler üzerine vermiş ve bundan bir para almamışsa; diğer kardeşler babanın vefatından sonra mal paylaşımında bu devredilen mallar için hak talep edebilirler mi. baba yaşıyorken ve aklı yerinde iken malları devretmiş olduğunu düşünürsek (para transferi olmamıştır).
    Ayrıca devredilen malların kira gelirleri konusunda da diğer kardeşler bir hak talebinde bulunabilirler mi.
    Teşekkürler

Yorum yapın