Yargıtay kararına göre muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma ile ilgili yeni tarihli emsal bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: "Miras bırakan tarafından davalıya çekişmeli taşınmaz temlik edilmiş buna karşın davacıya herhangi bir taşınmaz temlik edilmemiş olup Devamını Gör » »

Kızların miras dava hakları

Uygulamada en çok karşılaşılan konu mirasın erkek evlatlar arasında paylaşılmasıdır. Kızları mirastan mahrum bırakmak için yapılan bu satışlar geçersizdir. Ancak kızların miras haklarına kavuşması için Yargıtay içtihatlarında belirtilen ispat usulleri ile "mirastan Devamını Gör » »

Mirastan mal kaçırmanın ispatı

Mirastan mal kaçırma ile ilgili olarak emsal nitelikteki iki adet yargıtay kararlarını incelemenize sunuyoruz: "Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu Devamını Gör » »

MİRAS REDDİ KARARININ İPTALİ

Miras reddi kararının iptali mümkün müdür ? Miras reddinin usul ve esasları Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Kanun tarafından açık kalan konularda da Yargıtay İçtihatları ile konu çözüme kavuşturulmuştur. Kanunumuz açık hükmüne göre; ” Devamını Gör » »

MİRAS BIRAKANIN BANKADAKİ PARASI ÜZERİNDE MİRASÇILARIN HAKLARI

Kişinin ölümü ile birlikte bankadaki parası üzerinde tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olur. Türk medeni Kanunu’nun 640.maddesine bu ortaklık mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Paylaşma anına kadar mirasçılardan hiçbiri bankadaki paraya dokunamaz. TMK’nun Devamını Gör » »

 

Miras reddi ?

Miras reddi nasıl yapabilirim ? Süresi var mıdır ?

Bu soruyu Cevapla