Reddi Miras ve Mirasçının borçlarından sorumluluk

Reddi miras süresi ne kadardır ? Hangi sürede miras reddedilmelidir?
Medeni Kanunumuzun 606. maddesine göre Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Miras bırakanın borca batık olarak vefatı halinde mirasçılar mirası red etmeli midirler?

Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Buna göre miras bıkarak borca batık olarak ölmüşse miras mirasçılar tarafından red edilmiş gibi hüküm ifade eder. Mirasçıların mirası red etmeleri şart değildir. Yalnız borç sebebiyle olası takiplerden kurtulmak için miras bırakanın borca batıklığını mahkemece tespit ettirmeleri gerekir.

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.

Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin miras bırakana mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin miras bırakandan geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.

Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Reddi Miras ve Mirasçının borçlarından sorumluluk” üzerine bir yorum

  1. Borçlarımdan dolayı reddi miras ettim kabul edildi.payım çocuklarıma geçiyormuş .ne yapmalıym

Yorum yapın