Miras paylaşımı

Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir. Miras paylaşımı adlı makalemizde özetlediğimiz kanuni paylar oranında paylaşılması gerekir. Miras paylaşımında anlaşmazlık olması halinde mirasın paylaşılması için mahkemeye müracaat edilir. Miras paylaşımı için dava açmak şart değildir. Mirasçılar bir araya gelerek de miras paylaşımı yapabilir. Ancak yöntemine uygun … Devamı

MİRAS PAYLAŞIMI

Miras paylaşımı Türk Medeni kanunundaki hükümlere göre yapılır. Kişi vefat ettiğinde onun tüm hak ve borçları mirasını oluşturur. Mirasta hak sahibi olanlara da mirasçı denir. Miras hukukunda kimlerin nasıl hangi oranda mirasta hak sahibi oldukları düzenlenmiştir. Miras paylaşımı bu kanun hükümlerine göre yapılır. Miras Hukukuna göre mirasın paylaşılma sırası nasıl olur ? Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun alt soyudur. … Devamı