Reddi Miras ve Mirasçının borçlarından sorumluluk

Reddi miras süresi ne kadardır ? Hangi sürede miras reddedilmelidir? Medeni Kanunumuzun 606. maddesine göre Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Miras bırakanın borca batık olarak vefatı halinde mirasçılar mirası red … Devamı