TENKİS DAVASI

Medeni Kanunun “Ölüme Bağlı Tasarruflar” bölümünde  “Tasarruf Özgürlüğü” hükümlerine bakıldığında saklı pay ve saklı paylı mirasçı ile karşılaşırız.Saklı pay, kanuni mirasçıların bir bölümüne tanınan ve üzerinde miras bırakanın tasarruf edemeyeceği miras payıdır. Medeni Kanun miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarında tasarruf özgürlüğünü sınırsız kabul etmemiş bu tasarruf özgürlüğünü Kanunun 506 ila 513’ncü maddeleri arasında düzenlemiştir. Buna bağlı olarak Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi kurallarıise 557 ila 571. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.
İşte miras bırakanın yukarıda bahsedilen ölüme bağlı tasarruf özgürlüğünü aşması halinde tenkis davası saklı paylı mirasçının saklı payının ihlalini ortadan kaldıracaktır. Tenkis davası açabilecek olan saklı paylı mirasçılar eş, anne-baba ve altsoydur. Dolayısıyla tenkis davasının davacısı bu saklı paylı mirasçılar olabilir. Davalı ise saklı payı aşan ölüme bağlı tasarrufun lehine yapıldığı kişidir. Tenkis davası makalesinin devamını

Yorum yapın